Back to all posts

September 3, 2021

Recent study explores what drone delivery growth could mean for cities, with Helsinki as a model.

 • , By the numbers
 • , Drone delivery
 • , Europe
 • , Report

Thumbnail

Last weekend, Wing reached the milestone of 100,000 drone deliveries globally. The growth is fast-paced: the second quarter of 2021 alone saw more drone deliveries than the entire previous year. Finnish consultancy company Gaia Consulting Oy recently conducted a study to determine what drone delivery at scale could mean for a city like Helsinki, and this is what they found: 

Gaia estimates that, conservatively, drones could provide 6 percent or more of consumer deliveries and pick-ups in Helsinki by 2030, and bring about several benefits:

 • Cleaner and greener airways and less congested streets, as all-electric, energy-efficient drones replace car trips.  In Helsinki this would mean 11 million fewer vehicle delivery kilometers reducing congestion, up to 2,000t CO2e reductions yearly, the equivalent of planting 250 hectares of additional forest.¹
 • Benefit local companies. Drones help businesses reach more new customers and lower costs on delivery. The total benefit to Helsinki businesses could amount to 13 million euros of additional sales, and 4 million euros in savings on delivery costs.
 • Save consumers’ money and time by replacing their car journeys to the shops. In Helsinki, this would amount to 1.5 million hours, which equates to 40 million euros in time savings.² 
 • Expand the community’s access to goods, especially for elderly Helsinki residents. In addition, drones allow people to have access to  a far greater array of products at their fingertips, with as many as 3-8 times more businesses within reach.
 • Make communities safer by reducing road accidents by taking deliveries off the road and putting them in the sky. A delivery made by a Wing drone is safer than the same delivery made by car. By 2030, this could amount to 38 avoided road accidents yearly. 
In other words, drone technology could help make Helsinki an even  more livable city -- improving people’s access to goods, aiding the sales of small businesses, and reducing the detritus of urbanization in the forms of traffic, road incidents and air pollution.

 While the bulk of our deliveries are occurring in Australia right now, Wing’s own Helsinki operations have seen their busiest summer yet. This July, Vuosaari saw a fivefold increase in drone deliveries compared to last year, whereas in August, deliveries quadrupled. New partners Fazer, Alepa and Crunch Brunch have contributed significantly to the growth, as have first-of-their kind public delivery zones in parks around Vuosaari, such as  Mustakivenpuisto, Lilla Kallvikin puisto and Uutela. To read more about this one-of-a-kind public delivery concept, check wing.com/piknik. 

We hope to expand further in Helsinki soon; stay tuned! ¹ This is calculated considering the 2045 carbon-free traffic target, which would mean that a third of cars and a fifth of vans run on exhaustless electricity or biogas in 2030. 
² Calculated according to the average salary (Tilastokeskus 2017), which has been corrected according to the 2030 GDP.

Tuoreessa tutkimuksessa selvitetään, mitä drone-toimitusten kasvu voisi merkitä kaupungeille - mallina käytetään Helsinkiä.

Viime viikonloppuna Wing saavutti maailmanlaajuisesti 100 000 drone-toimituksen virstanpylvään. Kasvu on nopeatempoista: pelkästään vuoden 2021 toisella neljänneksellä Wing toteutti enemmän drone-toimituksia kuin koko edellisenä vuonna. Suomalainen konsulttiyhtiö Gaia Consulting Oy teki äskettäin tutkimuksen selvittääkseen, mitä laajamittaiset drone-toimitukset voisivat tarkoittaa Helsingin kaltaisessa kaupungissa.

Gaia arvioi, että varovaisesti laskettuna dronet voisivat vastata vähintään kuudesta prosentista kuluttajien toimituksista ja noudoista Helsingissä vuoteen 2030 mennessä. Dronet toisivat mukanaan useita etuja: 

 • Korvaamalla täysin sähköisillä, energiatehokkailla droneilla automatkoja, saisimme puhtaammat ja vihreämmät lentoreitit ja vähemmän ruuhkautuneet kadut. Helsingissä tämä vähentäisi  autolla tehtäviä kuljetusmatkoja 11 miljoonalla kilometrillä, mikä helpottaisi ruuhkia sekä leikkaisi noin 250 hehtaarin suuruisen metsän vuosittaista hiilinielua vastaavan määrän, jopa 2 000 tonnia, CO2e-päästöjä vuosittain.
 • Dronejen avulla yritykset voivat saavuttaa isomman asiakaskunnan sekä pienentää toimituskuluja eli dronet hyödyttäisivät paikallisia yrityksiä. Helsingin yrityksille tämä tarkoittaisi laskennallisesti jopa 13 miljoonan euron lisämyyntiä ja jopa 4 miljoonan euron säästöä toimituskustannuksista
 • Korvaamalla kuluttajien automatkoja kauppoihin, dronet voisivat säästää merkittävästi kuluttajien rahaa ja aikaa. Helsingissä ajansäästö voisi olla kokonaisuudessaan 1,5 miljoonaa tuntia, mikä vastaisi rahallisesti jopa 40 miljoonaa euroa.
 • Erityisesti ikääntyneemmät helsinkiläiset hyötyisivät drone-toimitusten mahdollistamasta paremmasta tuotteiden saatavuudesta. Drone-toimitukset voisivat tuoda helsinkiläisten ulottuville jopa 2-8 kertaa nykyistä enemmän yrityksiä sekä heidän tuotteitaan.
 • Siirtämällä osan teillä tehtävistä toimituksista taivaalle voitaisiin vähentää liikenneonnettomuuksia ja tehdä naapurustoista turvallisempia. Wingin dronella tehtävä toimitus on turvallisempi kuin sama toimitus autolla. Vuoteen 2030 mennessä tämä voisi tarkoittaa 38 liikenneonnettomuuden välttämistä vuosittain. 
Toisin sanoen drone-teknologia voisi auttaa tekemään Helsingistä entistäkin elävämmän kaupungin - parantamaan ihmisten tavaroiden saatavuutta, auttamaan pienyritysten myyntiä ja vähentämään kaupungistumisen haittoja leikkaamalla liikenteen, liikenneonnettomuuksien ja ilmansaasteiden määrää.

Vaikka suurin osa toimituksistamme tapahtuu tällä hetkellä Australiassa, olemme nähneet tähän mennessä vilkkaimman kesän myös Helsingissä. Tämän vuoden heinäkuussa Vuosaaren drone-toimituksemme kasvoivat viisinkertaisesti viime vuoden heinäkuuhun verrattuna, ja elokuussakin toimitukset nelinkertaistuivat. Uudet kumppanimme Fazer, Crunch Brunch sekä Alepa ovat vaikuttaneet merkittävästi tähän kasvuun, samoin kuin ensimmäiset julkiset toimituspisteemme Vuosaaren lähipuistoissa, kuten Mustakivenpuistossa, Lilla Kallvikin puistossa ja Uutelan kanavalla. Jos haluat tietää enemmän tästä ainutlaatuisesta puistotoimituskokeilusta, käy tutustumassa osoitteeseen wing.com/piknik.

Toivomme myös kasvattavamme toimintaamme Helsingissä piakkoin; pysy siis kuulolla!¹  Laskelmissa on huomioitu vuoden 2045 tavoite hiilineutraalista liikenteestä, joka tarkoittaisi että kolmasosa autoista ja viidesosa pakettiautoista käyttäisi uusiutuvaa sähköä tai biokaasua vuonna 2030. 
² Keskipalkkojen laskennassa on käytetty TIlastokeskuksen 2017 lukuja, jotka on korjattu vuoden 2030 BKT-arvion mukaan.